środa, 23 kwiecień 2014 08:29

Wybieramy Prezydenta RP

Napisane przez

Uchwała Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie poparcia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP Pana dr. Andrzeja Dudy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwanego dalej Stowarzyszeniem, w dniu 14-04-2015 r. podjął uchwałę, iż w najbliższych wyborach na urząd prezydenta RP 2015 udziela poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu dr. Andrzejowi Dudzie, I rekomenduje wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia:

  1. promowanie tej kandydatury w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych, społecznych i innych, w celu zebrania jak najszerszego dla niej poparcia;
  2. podczas aktu głosowania w ramach wyborów, o których mowa powyżej, oddanie głosu na Pana dr. Andrzeja Dudę.

 

Uzasadnienie:

Zarząd Stowarzyszenia podjął powyższą uchwałę kierując się następującymi przesłankami:

Znając i akceptując treść programu PiS dla koniecznej odnowy życia społecznego i państwowego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich podstawowych dziedzinach, z pełnym zrozumieniem stwierdzamy, że dla pełnego i skutecznego wprowadzenia tego programu do realizacji – dla dobra  wszystkich obywateli, wraz z rozumnym potraktowaniem obecności naszej Ojczyzny w strukturach Unii Europejskiej  – bardzo ważnym jest oparcie polityki Państwa na świadomym i sprzyjającym temu zadaniu Prezydencie RP.

Po zapoznaniu się z życiorysem i dokonaniami Pana dr. Andrzeja Dudy podczas jego pracy parlamentarnej oraz w Kancelarii Prezydenta pod kierunkiem ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także po wysłuchaniu publicznie głoszonych przez Kandydata opinii i deklaracji, w szczególności stwierdzamy, że:

Pan dr Andrzej Duda

  • Reprezentuje i spełnia moralne standardy, zgodne z wiarą chrześcijańską i nauczaniem Kościoła katolickiego, które obligatoryjnie powinny cechować osobę piastującą urząd prezydenta RP.
  • Należał do jednych z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten fakt upoważnia do sformułowania tezy, iż popierany przez nas kandydat będzie naturalnym kontynuatorem polityki tego wielkiego poprzednika.
  • Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte odpowiednim doświadczeniem oraz stopniem naukowym doktora nauk prawnych.

Te atrybuty, wsparte odwagą osobistą, wyrażającą się licznymi przykładami postawy obrony niepopularnej w dzisiejszej dobie prawdy, drogich nam wartości oraz spraw służących polskiemu interesowi narodowemu; pozwolą – po wygraniu wyborów przez tego Kandydata na zahamowanie i odwrócenie negatywnych i pogrążających Polskę i Polaków trendów, które nieprzerwanie dają o sobie znać od czasu przejęcia władzy przez obóz polityczny Platformy Obywatelskiej.

  • Przy dużym doświadczeniu jest osobą stosunkowo młodą, co stanowi szczególną zaletą w kwestii zrozumienia i rzetelnego przeanalizowania dzisiejszych wyzwań szczególnie wobec potrzeb młodego pokolenia.

Problem emigracji młodych Polaków (choć nie tylko młodych), w największym stopniu wiąże się z kwestią bezrobocia, niskiego przyrostu nowych miejsc pracy, niskich płac, tzw. umowa śmieciowymi. Wymienione, negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze, należy łączyć z walką (bo trudno to nazwać inaczej) obecnych władz politycznych z polskimi przedsiębiorcami, coraz bardziej ciemiężonymi przez aparat skarbowy, który stosuje represyjne interpretowanie, i tak już patologicznie wrogiego dla przedsiębiorców prawa fiskalnego.

Bezprecedensowe po roku 89. zwrócenie fiskalnego ostrza przeciw przedsiębiorcom o rodzimym kapitale dławi polską gospodarkę. “Zabijanie” ogromnego kapitału polskiej przedsiębiorczości jest nie tylko nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia i polskiej racji stanu, ale wręcz podejrzane(!), zwłaszcza jeśli te represyjne działania aparatu skarbowego zestawi się z prawno-fiskalnymi warunkami, jakie stworzono w naszym kraju dla korporacji zagranicznych.

  • Jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, największej spośród polskich partii politycznych o charakterze chrześcijańskim, patriotycznym, niepodległościowym i narodowym; a jednocześnie legitymuje się największym poparciem w sondażach prezydenckich spośród wszystkich pozostałych kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP w 2015r.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego

im. E. Kwiatkowskiego

Marian Banaś – Prezes zarządu

Czytany 1409 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187