Andrzej Opitek

Andrzej Opitek

środa, 23 kwiecień 2014 08:29

Wybieramy Prezydenta RP

Uchwała Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie poparcia kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP Pana dr. Andrzeja Dudy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, zwanego dalej Stowarzyszeniem, w dniu 14-04-2015 r. podjął uchwałę, iż w najbliższych wyborach na urząd prezydenta RP 2015 udziela poparcia kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu dr. Andrzejowi Dudzie, I rekomenduje wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia:

  1. promowanie tej kandydatury w swoich środowiskach rodzinnych, zawodowych, społecznych i innych, w celu zebrania jak najszerszego dla niej poparcia;
  2. podczas aktu głosowania w ramach wyborów, o których mowa powyżej, oddanie głosu na Pana dr. Andrzeja Dudę.

 

Uzasadnienie:

Zarząd Stowarzyszenia podjął powyższą uchwałę kierując się następującymi przesłankami:

Znając i akceptując treść programu PiS dla koniecznej odnowy życia społecznego i państwowego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich podstawowych dziedzinach, z pełnym zrozumieniem stwierdzamy, że dla pełnego i skutecznego wprowadzenia tego programu do realizacji – dla dobra  wszystkich obywateli, wraz z rozumnym potraktowaniem obecności naszej Ojczyzny w strukturach Unii Europejskiej  – bardzo ważnym jest oparcie polityki Państwa na świadomym i sprzyjającym temu zadaniu Prezydencie RP.

Po zapoznaniu się z życiorysem i dokonaniami Pana dr. Andrzeja Dudy podczas jego pracy parlamentarnej oraz w Kancelarii Prezydenta pod kierunkiem ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także po wysłuchaniu publicznie głoszonych przez Kandydata opinii i deklaracji, w szczególności stwierdzamy, że:

Pan dr Andrzej Duda

  • Reprezentuje i spełnia moralne standardy, zgodne z wiarą chrześcijańską i nauczaniem Kościoła katolickiego, które obligatoryjnie powinny cechować osobę piastującą urząd prezydenta RP.
  • Należał do jednych z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ten fakt upoważnia do sformułowania tezy, iż popierany przez nas kandydat będzie naturalnym kontynuatorem polityki tego wielkiego poprzednika.
  • Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, poparte odpowiednim doświadczeniem oraz stopniem naukowym doktora nauk prawnych.

Te atrybuty, wsparte odwagą osobistą, wyrażającą się licznymi przykładami postawy obrony niepopularnej w dzisiejszej dobie prawdy, drogich nam wartości oraz spraw służących polskiemu interesowi narodowemu; pozwolą – po wygraniu wyborów przez tego Kandydata na zahamowanie i odwrócenie negatywnych i pogrążających Polskę i Polaków trendów, które nieprzerwanie dają o sobie znać od czasu przejęcia władzy przez obóz polityczny Platformy Obywatelskiej.

  • Przy dużym doświadczeniu jest osobą stosunkowo młodą, co stanowi szczególną zaletą w kwestii zrozumienia i rzetelnego przeanalizowania dzisiejszych wyzwań szczególnie wobec potrzeb młodego pokolenia.

Problem emigracji młodych Polaków (choć nie tylko młodych), w największym stopniu wiąże się z kwestią bezrobocia, niskiego przyrostu nowych miejsc pracy, niskich płac, tzw. umowa śmieciowymi. Wymienione, negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze, należy łączyć z walką (bo trudno to nazwać inaczej) obecnych władz politycznych z polskimi przedsiębiorcami, coraz bardziej ciemiężonymi przez aparat skarbowy, który stosuje represyjne interpretowanie, i tak już patologicznie wrogiego dla przedsiębiorców prawa fiskalnego.

Bezprecedensowe po roku 89. zwrócenie fiskalnego ostrza przeciw przedsiębiorcom o rodzimym kapitale dławi polską gospodarkę. “Zabijanie” ogromnego kapitału polskiej przedsiębiorczości jest nie tylko nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia i polskiej racji stanu, ale wręcz podejrzane(!), zwłaszcza jeśli te represyjne działania aparatu skarbowego zestawi się z prawno-fiskalnymi warunkami, jakie stworzono w naszym kraju dla korporacji zagranicznych.

  • Jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, największej spośród polskich partii politycznych o charakterze chrześcijańskim, patriotycznym, niepodległościowym i narodowym; a jednocześnie legitymuje się największym poparciem w sondażach prezydenckich spośród wszystkich pozostałych kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP w 2015r.

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego – Gospodarczego

im. E. Kwiatkowskiego

Marian Banaś – Prezes zarządu

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość, pokój, wzajemną życzliwość. Niech staną się źródłem wzmacniania ducha.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego roku 2015.
Życzy Zarząd Stowarzyszenia.

 

niedziela, 04 grudzień 2016 08:19

Zaproszenie

Jak co roku mamy zaszczyt  zaprosić na  wydarzenie, którego współorganiztorem jest nasze stowarzyszenie. Są to połączone uroczystości:

 

16.15

złożenie kwiatów pod tablicą Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Gospodarcza 7.

17.00
konferencja w Trybunale Koronnym:
– koncert fortepianowy – utwory, które grywał Ignacy Paderewski,
– wystąpienie Wojewody Lubelskiego prof. PRZEMYSŁAWA CZARNKA,
– prof. MIECZYSŁAW RYBA: -Ignacy Paderewski – artysta i mąż stanu-,
– dr RAFAŁ DOBROWOLSKI: -Roman Dmowski jako twórca Obozu Wielkiej Polski-,
– red. WOJCIECH KEMPA: -Źródła sukcesu i znaczenie dla Polski III Powstania Śląskiego-,
– projekcja filmu o Powstaniach Śląskich.

19.00
Msza św. za Ojczyznę i za duszę śp. Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Powstańców Śląskich i Wielkopolskim, z udziałem pocztów sztandarowych, w Archikatedrze Lubelskiej.

20.00
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w hołdzie Powstańcom Śląskim i wszystkim poległym za Ojczyznę.

Otwarty Społeczny Komitet Obchodów 77. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 75. rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego i 95. rocznicy III Powstania Śląskiego utworzyły:
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej, Fundacja Deo et Patria O/Lublin, Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja Na Rzecz Rodziny Nasza Tradycja, Fundacja Niepodległości, Fundacja Pro Bono Futuro, Instytut Edukacji Narodowej, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Klub Pamięć i Naród, Klub Radnych PiS Rady Miasta Lublin, Liga Polskich Rodzin, Lubelskie Bractwo Kurkowe, Młodzież Wszechpolska, NSZZ Solidarność Zarząd Regionu Środkowowschodniego, Obóz Narodowo-Radykalny, Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Prawica Rzeczypospolitej, Przymierze Ludowo-Narodowe, Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, Ruch Narodowy, Solidarna Polska, Solidarni 2010, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Szkoły, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Ruch im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka, Stronnictwo Piast, Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Światowy Związek Żołnierzy AK, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Towarzystwo Rycerskie Bractw Kurkowych, Wspólnota Polska O/ Lublin, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Obszar Wschodni, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Z A P R O S Z E N I E

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na dzień 13 lutego (sobota) do Kołobrzegu,  gdzie w Muzeum Oręża Polskiego przy ul. Armii Krajowej 13 odbędzie się nasze ( PSM-G im. E. Kwiatkowskiego ) uroczyste sympozjum z okazji 96 rocznicy zaślubin Polski z Morzem i 76 rocznicy I masowej wywózki Polaków na Sybir.

Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 1100 w katedrze kołobrzeskiej, celebrowaną przez J.E. arcybiskupa Andrzeja Dzięgę , metropolitę diecezji szczecińsko – kamieńskiej, po czym w muzeum będą referaty tematyczne :
Dzieje polskiego dostępu do morza – inż. Zbigniewa Wysockiego i kpt.ż.w. Józefa Gawłowicza
Sybir polski jako doświadczenie ludobójstwa – red. mgr Piotra Szubarczyka

Na zakończenie odbędzie się uroczyste wręczenie dorocznych nagród naszego Stowarzyszenia: statuetek z repliką pierścienia z zaślubin gen. Józefa Hallera w Pucku.
Animus et Semper Fidelis

10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu wersalskiego przyznającego Polsce odcinek 140 kilometrów wybrzeża.
18 stycznia 1920 roku żołnierze Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. Hallera zgodnie z ustaleniami Traktatu wersalskiego przejęli Toruń i od tej pory stopniowo przejmowali od wycofujących się jednostek niemieckich, miejscowości , które miały znaleźć się w granicach RP.
11 lutego 1920 roku, ostatni żołnierze niemieccy opuścili Gdańsk. Dzień wcześniej Gen. Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Głównym punktem uroczystości była msza święta dziękczynna. Podczas ceremonii duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21 salw armatnich, por. marynarki Eugeniusz Pławski wraz z st. marynarzem Florianem Napierałą wciągnęli na maszt, jako znak objęcia przez Polskę Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku. W imieniu dotychczasowych strażników Wybrzeża, rybak kaszubski szyper Jakub Myślisz, przekazał symbolicznie straż w ręce polskiego marynarza. Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. W Rewie na dziesięciu szkutach wciągnięto polskie bandery, tworząc zalążek Polskiej Marynarki Handlowej.

Msza św. w bazylice konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Wilka, modlitwę wiernych prowadzili sybiracy.

Odczytano okolicznościowe listy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz  prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, wystąpienia zaproszonych ministrów Mariusza Błaszczaka, Marka Gróbarczyka, Jana Szyszko, wykład Piotra Szubarczyka. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski kap.ż.w. inż. Zbigniewa Pawła Sulatyckiego, aktu dokonał minister Paweł Mucha. Wręczenie nagrody Animus et Semper Fidelis marszałkowi seniorowi, przewodniczącemu Solidarności Walczącej Kornelowi Morawieckiem.

 

 

wtorek, 21 czerwiec 2016 00:00

Polska Morska – PSMG w TV Gdańsk

W programie Polska Morska emitowanym w TV Gdańsk, można było zobaczyć rozmowę z honorowym przewodniczącym kolegium naszego Stowarzyszenia Panem Zbigniewem Wysockim. Pan Przewodniczący w rozmowie z panią Katarzyną Sędek przedstawił ideę  i  historię powstania oraz obecną działalność Polskiego Stowarzyszenia Morsko – Gospodarczego.

poniedziałek, 24 październik 2016 17:20

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE

Zarząd Polskiego  Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni i JM Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapraszają do Gdyni w dniu 5 listopada 2016 roku, gdzie w Domu Marynarza PLO przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 odbędzie się konferencja naukowa pt.:
Kierunki rozwoju i sposoby finansowania inwestycji ekologicznych z uwzględnieniem strategicznych interesów Państwa Polskiego.

P R O G R A M
10.00 – Otwarcie konferencji w sali “Domu Marynarza”
J.M. o. dr Zdzisław Klafka i kpt.ż.w. Józef Gawłowicz
i przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Rady nadzorczej Stoczni “Nauta”
Panu Krzysztofowi Siedlikowskiemu.
Na konferencji wystąpią:
* Prof. Jan Szyszko – Minister ochrony Środowiska z referatem pt: “Polubić przyrodę”
* Prof. Kazimierz Tobolski – “Ekologia przeszłości, niedoceniane wsparcie dla
ochrony środowiska”
* mgr. Przemysław Daca – Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej przedstawi:
“Ekologiczne aspekty żeglugi śródlądowej”
* mgr. Adrian Markiewicz – “Elektrownie wiatrowe, finansowanie i ograniczenia”
* Lek. med. Dr Zbigniew Hałat – “Prewencja chorób niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów – inhibitor czy katalizator rozwoju”

Dyskusja nad przedstawionymi tematami i wnioski.
Przewidujemy obecność mediów lokalnych i ogólnopolskich
Na zakończenie obrad wystąpi znany bard Andrzej Kołakowski

poniedziałek, 20 czerwiec 2016 00:00

Nowe ogniwo w Kętach

W Kętach powstało nowe ogniwo Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego. Z inicjatywy kolegi Jana Kubika w Kętach w dniu 18.czerwca br powołane zostało kolejne ogniwo PSMG. Na spotkanie inicjujące powołanie ogniwa przybył sekretarz naszego Stowarzyszenia kol. Arkadiusz Dworzak, który zebranym przedstawił ideę i historię powstania oraz obecną działalność Stowarzyszenia. Wybrano władze ogniwa:

  • Przewodniczący ogniwa Jan Kulik
  • Zastępca przewodniczącego Leon Kocoń
  • Skarbnik Bogusława Juraszek

W dniu 13 czerwca br. w Warszawie w kościele Najświętszego Zbawiciela odbyła się Msza św. pogrzebowa za duszę zmarłej śp. Marii Jedlińskiej – Adamus. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyło wiele osób, którzy znali i przez lata współpracowali ze śp. Panią Marią.  Pan Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie śp. Marię Jedlińską – Adamus za wybitne zasługi dziennikarskie i społeczne. W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego słowa podziękowania za wierną służbę Bogu i Ojczyźnie oraz za wieloletnią współpracę z naszym Stowarzyszeniem wypowiedział Honorowy Prezes kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki.

 

 

List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał minister Adam Kwiatkowski, słowa pożegnania i podziękowania za dobro wypowiedział ojciec dr Tadeusz Rydzyk.

 

czwartek, 02 czerwiec 2016 00:00

Zmarła Maria Jedlińska-Adamus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 czerwca 2016 roku, odeszła do Domu Ojca Maria Jedlińska-Adamus. Od ponad 20 lat związana z naszym środowiskiem, w Polskim Stowarzyszeniu Morskim Gospodarczym uczestniczyła od początku powstania. Wspierała nas swoją osobą, wiedzą i doświadczeniem. Była gościem na kwietniowym Kongresie w Warszawie – Żoliborzu.

Maria Jedlińska-Adamus – niezłomna dziennikarka i redaktorka, była założycielką wydawanego w latach 1995-2015 tygodnika “Nasza Polska”, prezesem Wydawnictwa Szaniec, córką Żołnierza Niezłomnego Władysława Jedlińskiego ps. Nemo, autorką książki “Bohaterowie i kaci. Moje wspomnienia”.

Panie Boże, który za dobre wynagradzasz, przyjmij do Siebie zmarłą śp. Marię Jedlińską-Adamus. A za wierną służbę Bogu, Ojczyźnie i ludziom – Prosimy – Daj Jej Wieczne Odpoczywanie.

Informacje dotyczące pogrzebu.

Msza św. pogrzebowa śp. Mari Jedlińskiej-Adamus odbędzie się 13 czerwca br (poniedziałek) o godz. 11.30 w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie (przy placu Zbawiciela). Ceremonia pogrzebowa (uroczystość rządowa z asystą) odbędzie się ok godz. 13.00 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przy ul. św. Wincentego 83

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187