Andrzej Opitek

Andrzej Opitek

sobota, 12 styczeń 2019 19:33

Zmarł mgr inż. Jan Wójcik

Ze smutkiem informuję, że  po ciężkiej chorobie dnia 09 stycznia 2019 roku odszedł od nas  do Pana

ś/p  mgr inż.  JAN WÓJCIK

Wieloletni członek naszego Stowarzyszenia , uczestnik wielu naszych inicjatyw, wierny katolik, Polak oddany Ojczyźnie, Człowiek prawy i rzetelny, wierny przyjaciel. Wiele lat był członkiem Zarządu Polskiego Rejestru Statków.

Módlmy się o  miejsce dla niego w Królestwie  Niebieskim.

Msza święta za  duszę Janka zostanie odprawiona w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku – Żabiance dnia           15 stycznia 2019 o godz. 10,00

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu na  Łostowicach w Gdańsku – tego samego dnia o 1230

Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im. E.Kwiatkowskiego

Honorowy Przewodniczący

Zbigniew Wysocki

sobota, 29 grudzień 2018 15:55

130 rocznica urodzin Eugeniusz Kwiatkowskiego

Kwiatkowski Eugeniusz (1888 - 1974)

Budowniczy Gdyni, minister przemysłu i handlu, wicepremier i minister skarbu.
Honorowy Obywatel Gdyni od 1928 r.
Urodził się i zmarł w Krakowie (30 grudnia 1888 - 22 sierpnia 1974). Studiował na wydziale chemii technicznej Politechniki Lwowskiej, studia ukończył w Monachium. W latach 1916-19 służył w Legionach Polskich, potem do roku 1920 w Wojsku Polskim. W latach 1926-30 był ministrem przemysłu i handlu, 1931-35 - dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach, w latach 1935-39 wicepremierem i ministrem skarbu.
Z działalnością Kwiatkowskiego powiązane są wszystkie wielkie osiągnięcia II RP: związanie Śląska z Wybrzeżem Morskim, magistrala kolejowa Katowice-Gdynia, rozbudowa Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy.
Już jako minister przemysłu i handlu wykazał cechy wielkiego stratega. W ciągu pierwszych 10 dni swojego urzędowania zapowiedział wznowienie (ślimaczącej się) budowy portu, w ciągu trzech tygodni podpisał nową umowę z francuskim konsorcjum, w ciągu trzech miesięcy - zamówił we Francji pierwsze pięć statków handlowych, w ciągu dwóch lat zdobył na budowę portu fundusze sześć razy większe od tych, które Skarb Państwa wydał w ciągu pięciu poprzednich latach. Dzięki takim działaniom Gdynia szybko mogła stać się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Powstała flota handlowa, która uwolniła Polskę od opłacania obcych armatorów i Dalekomorska Flota Rybacka.
Wojna obróciła w ruinę dzieło życia Kwiatkowskiego i przekreśliła wielki, perspektywiczny plan rozwoju gospodarczego, sięgający aż po rok 1954. Wojnę przeżył internowany w Rumunii. Po klęsce Niemiec zdecydował się wrócić do kraju uznając, że nawet w najgorszych warunkach nie wolno odrzucać szansy zrobienia czegoś dla Polski. Do odbudowy przystąpił z takim samym entuzjazmem, z jakim budował Gdynię. Lecz już w początkach 1948 r. został usunięty ze stanowiska pełnomocnika ds. odbudowy Wybrzeża i wyrzucony z zajmowanej willi. Ponieważ otrzymał zakaz osiedlenia się w Warszawie, zamieszkał wraz z rodziną w dwupokojowym mieszkanku w Krakowie. Gdy zaczął wykładać na Uniwersytecie Jagiellońskim, pozbawiono go tego prawa. Cenzura nie dopuszczała do wydania jego "Dziejów gospodarczych świata". Stale był inwigilowany przez UB i aż do roku 1952 odmawiano mu prawa do emerytury. Zabrano także kawałek ziemi zakupiony ze spadku po rodzicach. Pozbawiony środków egzystencji, ratował się pisaniem podręczników chemii. Pięć dni przed śmiercią Kwiatkowski jako pierwszy otrzymał tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystości żałobne odbyły się  28 sierpnia 1974 r. na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. Prowadził je ówczesny kardynał, metropolita krakowski, Karol Wojtyła.
Obecnie jest w Gdyni patronem:
- Trasy Eugeniusza Kwiatkowskiego - łączącej port i północne dzielnice miasta (Pogórze, Obłuże, Oksywie i Babie Doły) z obwodnicą Trójmiasta;
- medalu przyznawanego przez Radę Miasta za wybitne zasługi dla Gdyni;
trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 10, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu oraz Zespół Szkół Technicznych;
- centrum handlowo-usługowo-biurowego przy ul. 10 Lutego.

FILM O EUGENIUSZU KWIATKOWSKIM

piątek, 21 grudzień 2018 21:27

O BIAŁO-CZERWONEJ

Z pełnym namysłem i realistycznym optymizmem

We wrześniu 2004 r. zrozpaczona załoga m/s „Ziemia Gnieźnieńska” – ostatniego wówczas statku Polskiej Żeglugi Morskiej, pływającego pod biało-czerwona banderą – napisała błagalny list, w którym domagała się od dyrekcji armatora jak najszybszego przeflagowania jednostki. Marynarze, pisali o „dyskryminacji” i „zamustrowaniu za karę” na statek z narodową banderą. Obecnie, w imię "patriotyzmu" bądź "dla dobra marynarzy" próbuje się wskrzesić biało-czerwoną, nie zwracając uwagi na aktualne realia polityczno-ekonomiczne  w naszej Ojczyźnie  oraz na warunki, w jakich funkcjonują inni armatorzy na międzynarodowym rynku żeglugowym.

Ja również byłem marynarzem, który  przez dwadzieścia lat pracował w warunkach PRL-owskiego zniewolenia  na statkach Polskich Linii Oceanicznych  pod biało-czerwoną banderą,  później bardzo krótko  u armatora obcego. Potem, już lądu, z bardzo dużym osobistym i społecznym   zainteresowaniem jako współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i nadal jego działacz,  obserwowałem od początku proces reflagingu, który wdrażali polscy armatorzy, poddani presji zmieniającego się prawa fiskalnego w naszym kraju.

Jestem gorącym i konsekwentnym zwolennikiem zdążania do powrotu  biało- czerwonej na morza świata, ale nie wystarczą do tego tylko dobre chęci i jest prawdziwe ryzyko „wylania dziecka z kąpielą”

Obecnie wraca sentyment do polskiej bandery na statkach handlowych i bardzo dobrze, a promotorzy takiego rozwiązania w szczególności spoglądają w kierunku Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, obecnie największego polskiego armatora, który z ilością 60 statków handlowych dalece wyprzedza innych, posiadających tych statków kilka i to nie dziwi.

W szczególności środowiska prawicowe i patriotyczne, przy każdej nadarzającej się okazji, wytykają PŻM-owi utrzymywanie obcych bander na statkach handlowych, ale niejako „przy okazji” popełniają katastrofalny błąd w swoich ocenach, opierając się na przesłankach narodowych, bez brania pod uwagę realiów ekonomicznych rządzących międzynarodowym handlem i transportem.

 Po roku 1989, jako jedna z pierwszych zasad ekonomii i gospodarki PRL upadła doktryna, a wraz z nią system nakazowo-rozdzielczy, monopolizujący w rękach Państwa handel zagraniczny. Wraz z odejściem od formuły monopolu, dotychczas wielkie i dominujące centrale handlu zagranicznego utraciły swoje znaczenie. Wystarczy choćby przypomnieć kilka nazw:  CHZ Weglokoks (monopol na handel zagraniczny węglem i surowcami kopalnianymi) CHZ Rolimpeks (produkty zbożowe), CHZ Stalexport/CHZ Impexmetal (ruda żelaza, wyroby stalowe), CHZ Siarkopol (siarka i pochodne) oraz cała rzesza innych Central właściwych dla różnych grup towarowych. Tak wyglądał świat „POLSKIEJ BANDERY” i tak wyglądali klienci PŻM do roku 1989.

Poczynając od roku 1982 i stanu wojennego, PRL zmuszona była do skonsumowania całego szeregu sankcji ekonomicznych, blokujących w znacznej skali import i eksport krajowy. W branży morskiej oznaczało to początek kłopotów Polskich Linii Oceanicznych, związanych połączeniami liniowymi.     Brak hamulców ekonomicznych i prawnych ze strony Państwa (likwidacja monopolu państwowego oraz transformacja własnościowa) oraz - jak się wydaje - brak jakichkolwiek hamulców wewnątrz wielu podmiotów gospodarczych, niezwykle przyśpieszył dekadencję polskiej gospodarki.

W efekcie tych przemian, które można dzisiaj uznać za dokonane (niezależnie od oceny ich jakości) zmieniła się polska flota handlowa. Statek morski stał się narzędziem międzynarodowej i globalnej konkurencji, a nie instrumentem polskiego handlu zagranicznego.

Z kolei pracujący na tym statku marynarz stał się przedmiotem międzynarodowego rynku pracy. Oznacza to, że musi on sprzedawać swoje usługi albo wystarczająco tanio, albo być tak dobrym pracownikiem by móc żądać i otrzymywać więcej od innych. W pierwszym przypadku będzie on wynagradzany na poziomie najniższym, zapewniającym koszty utrzymania tylko w państwach tradycyjnie taniej siły roboczej jak Filipiny, Malezja, Chiny itp. W drugim przypadku stanie do rywalizacji coraz rzadziej z marynarzami z Niemiec, Francji, Anglii, a coraz częściej ze swoimi kolegami z Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Łotwy. Z jednej strony oznacza to wolność wyboru (przed 1989 marynarz nie mógł po prostu ze swojej inicjatywy legalnie opuścić kraju w celu podjęcia pracy bez zgody państwa), z drugiej strony musi walczyć o swoją pozycję z coraz lepiej wyszkolonymi i bardziej zdeterminowanymi kolegami z państw o niższych kosztach życia.

Standardem na świecie są jednak załogi międzynarodowe i tego nie zmienimy.

Efektem przemian ustrojowych stało się również powszechne opodatkowanie przedsiębiorstw oraz osób fizycznych całym systemem podatków znanych jako CIT i PIT, oraz podatków od transakcji handlowych, jak VAT. Jedyną polską odrębnością(bardzo ważną i dobrą !) jest brak podatku od nieruchomości w formie katastralnej tj. jako procent od rynkowej wartości majątku. Polscy armatorzy i polscy marynarze są również płatnikami podatków i nijak nie mogą tego zmienić.

Należy też pamiętać, że znajdujemy się w Unii Europejskiej, która każde odstępstwo od systemu podatkowego dotkliwie karze jako tzw. pomoc publiczną (CIT), a państwo polskie dotkliwie szykanuje marynarzy z tytułu nieprawidłowości podatkowych (PIT).

W środowisku armatorskim pojawiły się ostatnio koncepcje wzywające do  zaaprobowania rzekomo gotowych wzorców dla polskiej floty. Chodzi np. o zastosowanie modelu otwartych rejestrów tzw. NIS – Norwegian International Shipregister oraz DIS-Danish International Shipregister. Otóż statki zarejestrowane w tych rejestrach mają na rufie bandery narodowe. Armatorzy decydujący się na rejestrację statków tamże ponoszą koszty na niezwykle atrakcyjnym poziome porównywalnym do tzw. rajów podatkowych.

Niestety nie dotyczy to marynarzy. A w szczególności dotyka to boleśnie marynarzy polskich. W momencie podejmowania pracy u „Norwega” lub „Duńczyka” ukryto przed nimi podstawowy fakt i prawo, które w konstytucji rejestru otwartego stanowi, iż marynarz opłaca podatki w kraju swojego zamieszkania. Być może nie jest to problem dla obywatela Filipin bądź czarnej Afryki, ale dla Polaka jest to problem życiowy.

W efekcie tego „dziwnego splotu wydarzeń” osiągnięto następujące cele: utrzymano „na niby” bandery narodowe, zapewniono dopływ wysoko kwalifikowanych polskich marynarzy po zaniżonych kosztach, zapewniono wieloletnią pracę polskim urzędom skarbowym, zabezpieczono wieloletnie zyski doradcom i kancelariom podatkowym, sprowadzono tysiące polskich marynarzy na próg ubóstwa.

Ten miraż gospodarczy nadal się utrzymuje, widać to szczególnie obserwując stronę związkową, która domaga się wyrównania dysproporcji wynagrodzeń wymuszając na polskich armatorach  wysokość wynagrodzeń, których oni nie są w stanie załogom płacić. Jednocześnie nie pamięta się o tym, iż struktury, które zostały przez nas stworzone zapewniają w dłuższym okresie niż jeden czy dwa kontrakty zachować marynarzom większość owoców ich pracy.

Należy więc jasno powiedzieć, że propozycja utworzenia Polish International Register jest całkowitym nieporozumieniem.

Warto też dodać, że choć armatorzy krajów unijnych namawiani są do rejestracji swoich statków pod narodowymi banderami, jednocześnie poddawani są dodatkowym ograniczeniom w działalności z tytułu prawa UE. Przykład najnowszy : od stycznia 2019 roku wchodzą nowe przepisy, które nakazują armatorom podnoszącym unijne bandery złomowanie swoich statków tylko w wyznaczonych europejskich stoczniach. Ale już wiadomo, że stocznie te będą armatorom płacić za złom zaledwie jedną czwartą tego, co dostawali do tej pory utylizując statki w Azji.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że wszyscy armatorzy - również ci polscy - działają na otwartym międzynarodowym rynku żeglugowym, który dla wszystkich ustala te same warunki eksploatacji statków. W warunkach globalnej wolności ekonomicznej wybierają oni te rejestry dla swoich jednostek, które są dla nich najkorzystniejsze, a te proponują tzw. bandery "wygodne". Jeśli ktoś wybiera rozwiązania droższe, np. chce dopłacać do pensji marynarskich z tytułu utrzymywania na jednostce narodowej bandery przestaje być konkurencyjny, tj. otrzymuje te same stawki za przewóz towarów, ale ma wyższe koszty działalności. Dopłacać do takiej nierównowagi bez końca nie może, więc wypada z gry. Gdy przychodzi kryzys na rynku żeglugowym jest pierwszym przewoźnikiem, który bankrutuje.

A zatem :   DOPÓKI CHOCIAŻ JEDNA JURYSDYKCJA NA ŚWIECIE BĘDZIE KONKURENCYJNA WOBEC FISKALIZMÓW W STARYCH I NOWYCH PAŃSTWACH UNII, DOPÓTY WSZYSCY ARMATORZY BĘDĄ W TROSCE O KOSZTY Z NIEJ KORZYSTAĆ!!!

Innymi słowy, jeśli w sposób nakazowo-rozdzielczy (czego próba ma obecnie miejsce) zmusimy polskich armatorów do przyjęcia polskiej rejestracji statków to:

- w następnym miesiącu od wprowadzenia regulacji marynarze podejmą decyzję o zatrudnieniu na w innych legislacjach stwierdzając, że państwo polskie straciło zdrowy rozsądek,

- w ciągu kilku miesięcy przedsiębiorstwa armatorskie prywatne przeniosą swoje siedziby poza terytorium RP, skonsumują akceptowalne straty i dalej poprowadzą działalność,

- w ciągu kilku miesięcy państwowe przedsiębiorstwa polskie utracą płynność finansową wskutek fiskalizmu. Ponadto utracona zostanie zdolność świadczenia usług ze względu na brak marynarzy (vide los polskich przedsiębiorstw połowów dalekomorskich w latach 80-ych).

W efekcie takiego działania statki zostaną przejęte przez instytucje finansujące (w dużej części zagraniczne) i odsprzedane po cenie aukcyjnej tym, którzy są (nie chce się tego powiedzieć) normalni.

Oznaczać to będzie koniec snu o polskim morzu, który teraz śnimy. I może właśnie dlatego, że będąca w polskiej własności flota handlowa zaczyna zajmować znaczny procent rynku globalnego, jesteśmy niby to patriotycznie, a tak naprawdę cynicznie motywowani do popełnienia kardynalnego błędu i wykonania własnymi rękami, w imię wyższych celów szybkiej egzekucji na polskiej flocie.

Dlatego uważam, że pierwszym ruchem prowadzącym do odzyskania polskiej rejestracji na statkach w polskiej własności, jest ochrona polskich marynarzy przed naszym polskim fiskusem poprzez ustanowienie ryczałtów podatkowych na wzór innych państw, również unijnych.

Inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego (PSMG) jest jedyną sensowną propozycją, która może się „zmieścić” w europejskim systemie podatkowym.

Polską banderę, chociaż wolę to nazywać polską rejestracją, traciliśmy powoli przez kilkanaście lat. Nie odbudujemy systemu prawnego w ramach jednej ustawy. Kto tak uważa jest nierozsądny, a kto do tego namawia może wyrządzić wielkie zło niezależnie od jego dobrych intencji.

Nie możemy też mówić jedynie o powrocie statków polskich armatorów, gdyż przy ich  malej liczbie same opłaty o porównywalnej wielkości do obecnie stosowanych na świecie  nie pozwolą na pokrycie kosztów administracji. System aby spełniał swoja rolę i był samofinansujący musi zachęcić do przeflagowania pod polską banderę również obcych armatorów i obejmować tysiące statków.

Za rejestrem musi również iść profesjonalna administracja morska, która opracowuje przepisy i procedury, obsługuje rejestr statków, przeprowadza inspekcje i wydaje konieczne dla statku certyfikatu (a jest tego – zgodnie z przepisami międzynarodowymi -  mnóstwo).

Reaktywacja bandery narodowej to proces wielopłaszczyznowy i nie ograniczający się tylko do redukcji kosztów. Podobne plany i działania podejmowano już wielokrotnie w innych krajach i nie przyniosły one radykalnego wzrostu liczby statków rejestrowanych pod własną flagą. Może warto w tym miejscu skorzystać z tych doświadczeń opracowując własne plany aby uniknąć powtarzania tych samych błędów.

W zespole PSM-G im.   E. Kwiatkowskiego przygotowaliśmy projekt ustawy o ryczałtowym opodatkowaniu osób pracujących na statkach morskich. Projekt ten został zaprezentowany na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego i spotkał się z przychylnym przyjęciem. Mamy informację od Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, że będzie powtórne omawianie naszego projektu w tej samej Komisji w niedługim czasie.                

Artykuł pod redakcją inż. Zbigniewa Wysockiego  

piątek, 21 grudzień 2018 20:53

Kolega Wojciech Grochowalski na Manhattanie

Witam, w załączeniu relacja prasowa z mojego amerykańskiego projektu - jednego z kilku wydarzeń, tu ze spotkania w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku na Manhattanie.
Z pozdrowieniem, najlepszymi życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok - Wojciech Stanisław Grochowalski

Przeglądaj artykuły:  

wtorek, 04 grudzień 2018 18:44

Zaproszenie na Wigilię Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zaprosić Członków Stowarzyszenia na Wigilię, która odbędzie się w dniu 15.12.2018 (sobota) o godz. 11:00 w Hotelu Domu Marynarza przy Al.Marszałka Piłsudskiego 1 w Gdyni.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość odpłatnego noclegu w Hotelu, poniżej dane kontaktowe:

Hotel Dom Marynarza
Al.Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
Tel: (48 58) 622 00 25-6
Kom: 600 182 124
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.dommarynarza.pl

 

Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia w Gdyni 2018

Zaszczycił nas swoją obecnością Kandydat na Prezydenta Gdańska Kacper Płażyński, wigilii przewodził Prezes Marian Banaś i Przewodniczący Kolegium kpt. ż.w. Józef Gawłowicz, osoby duchowne: Ks. Prałat oraz Ks. Kanonik mgr Krzysztof Czaja

 

Byli również znani ludzie sportu Andrzej Suproń, Grzegorz Skrzecz,Czesław Lang,Andrzej BOBO Bobowski, śpiewający ks. Bogdan Przegaliński i Odolanowska Kapela znad Baryczy / Bogusław Cebulski, Bogumił Cieslak, Marek Chocaj, Mirosław Kowalski, Alan Sierchuła i Eugeniusz Pieprzka/ 

 

                     

 

niedziela, 02 grudzień 2018 17:53

Wyróżnienia dla Kapeli znad Baryczy

29 Listopada odebraliśmy zaszczytne wyróżnienia przyznane przez TOWARZYSTWO im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w AULI im. LUBRAŃSKIEGO na terenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem wielu znakomitych postaci władz samorządowych województwa wielkopolskiego, przedstawicieli nauki,kultury,biznesu i mediów oraz Zarządu Towarzystwa z Prezydentem dr. Marianem Królem,sekretarzem Dominikiem Górnym i Dyrektorem Edmundem Dudzińskim! Uhonorowanych certyfikatem " Najlepsze w Polsce- The Best in Poland" zostało kilka firm w kategorii produkt .W kategorii usługi w dziedzinie kultury wyróżnienie to otrzymała KAPELA ZNAD BARYCZY.
Przyznano także cztery medale " LABOR OMNIA VINCIT" za krzewienie idei pracy organicznej BOGUSŁAWOWI CEBULSKIEMU - twórcy kultury ludowej, poecie,muzykowi,Prezesowi Stowarzyszenia DOLINA BARYCZY , Szefowi Kapeli znad Baryczy z Odolanowa!To wielkie wyróżnienie dla Kapeli i dla mnie osobiście oraz naszego Miasta i Gminy Odolanów , które w ocenie wielu gości uroczystości jest jednym z najlepiej zagospodarowanych miejsc w Wielkopolsce!
                                                                                                                                         Bogusław Cybulski
  
                       
wtorek, 27 listopad 2018 21:37

Trwają prace nad ustawą

W dalszym ciągu trwają prace nad naszym projektem o zmianie ustawy, dotyczącym opodatkowania pracowników zatrudnionych na statkach morskich jednolitym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W najbliższym czasie projekt będzie omawiany na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, na którym jednym z omawianych wątków będzie temat związany z wypracowaniem limitu dni pracy w roku podatkowym. Brak limitu dni może spowodować, że z takiego może skorzystać każdy, kto osiąga dochody z pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej. Jednak takie rozwiązanie może spowodować różnego rodzaju nadużycia, co może i będzie budzić obawy Ministerstwa Finansów. Zniesienie limitu spowoduje również brak zachęty do szkoleń w Uczelniach Morskich. Z drugiej strony, wysoki limit dni wydaje się zbyt restrykcyjny i może ograniczyć działanie tego podatku.
Zachęcamy Państwa do zakupu i prenumeraty miesięcznika "Polska na Morzu".

                                                                                                                                                 Andrzej Opitek

czwartek, 15 listopad 2018 13:59

Relacja z II cz. Nadzwyczajnego Kongresu PSMiG

W dniu 10.11.2018 r. w Warszawie odbyła się II część nadzwyczajnego Kongresu naszego Stowarzyszenia. Przed obradami odbył się występ warszawskiego Chóru "SURMA", który swoim śpiewem w przeddzień Święta Odzyskana Niepodległości uświetnił nasze obrady. Kolka utworów mogą Państwo zobaczyć na zamieszczonym materiale video. Kongres przyjął nowy Statut Stowarzyszenia, który zostanie przesłany do rejestracji w KRS. Uczestnicy Kongresu omówili sytuację bieżącą oraz przyjęli plan działania na najbliższe miesiące.

 

    

poniedziałek, 12 listopad 2018 11:10

ZMARŁ ARKADIUSZ DWORZAK

11 listopada 2018 r. w Łodzi ,po pięciu latach zmagania się z chorobą, Pan wezwał do siebie
   Ś.p.

Arkadiusza Dworzaka
 
Arkadiusz przez wiele lat był Sekretarzem  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego                             im. E. Kwiatkowskiego, odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi
Dziękujemy Ci Arku,
Odszedł człowiek prawy, wierny patriota i katolik, zawsze oddany obowiązkom, które na siebie przyjmował. Życzliwy, pracowity, sumienny i powszechnie lubiany,
Dnia 17 listopada br. pożegnamy Arkadiusza na Łódzkim cmentarzu Wojskowym im. Św. Jerzego                                           przy ul. Wojska Polskiego 149
Msza św.  zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu o godz. 12,30,  bezpośrednio po niej będzie pogrzeb.

                 Z wyrazami szczerego  współczucia  Rodzinie i Najbliższym
Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze im . Eugeniusza  Kwiatkowskiego

Kpt.żw  Józef Gawłowicz                       mgr Marian Banaś               inż.Zbigniew Wysocki    
Przewodniczący Kolegium                       Prezes Zarządu                Honorowy Przewodniczący
 
      Kpt..ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187